Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

bitchcraft
Po raz pierwszy w życiu odczułem olbrzymią ochotę na dziecko-z Tobą, na trwały ślad tego, co jest między nami, na połączenie z Tobą w zupełnie specjalnej, nowej istocie.
— ,,Listy na wyczerpanym papierze''-Osiecka&Przybora/ Przybora
Reposted fromaynis aynis
bitchcraft
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
bitchcraft
I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...
— Jeremi Przybora w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaMezame Mezame
bitchcraft

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromscorpix scorpix viaMezame Mezame

January 11 2015

bitchcraft

January 06 2015

bitchcraft
bitchcraft
4350 ad36 500
Reposted fromsmuteczeek smuteczeek viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
bitchcraft
9485 f119 500
Reposted fromcytaty cytaty viabeamadamebitch beamadamebitch
bitchcraft
6198 bde5 500
Reposted fromscorpix scorpix viametadon metadon
2817 6e41
Reposted fromsoplica soplica viaPatiszon Patiszon
bitchcraft
0758 f402 500
Reposted fromblazeypl blazeypl vialiona liona

January 01 2015

bitchcraft
bitchcraft

December 29 2014

0051 228c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapeper peper

December 05 2014

bitchcraft
6596 5fbe 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianadelle nadelle
bitchcraft
6141 b925
Reposted fromscorpix scorpix
bitchcraft
8016 1afe
Reposted fromchief chief viaxmoshix xmoshix
9091 5951
Reposted fromotepienie otepienie viaverybigsad verybigsad
bitchcraft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...